Capítulo 3. 3. Gastroenteritis aguda

 
TABLA 10
FARMACOS QUE PRODUCEN DIARREA
1.-GASTROINTESTINALES
 • Antiácidos con Mg
 • Laxantes
 • Misoprostol
2.-CARDIACOS
 • Digital
 • Quinidina
 • Procainamida
 • Hidralacina
 • Betabloqueantes
 • IECA
 • Diuréticos
3.-ANTIBIOTICOS
4.-QUIMIOTERAPICOS
5.-HIPOLIPEMIANTES
 • Clofibrato
 • Gemfibrocil
 • Lovastatina
 • Probucol
6.-NEUROPSIQUIATRICOS
 • Litio
 • Fluoxetina
 • Alprazolam
 • A. valproico
 • Etosuximida
 • L-Dopa
7.-OTROS
 • Teofilina
 • H. Tiroideas
 • Colchicina
 • AINE
Modificado de Harrison. Principios y Práctica de Medicina. 13ª Ed. 1996.